Business art » Maud Boesen

Business art

Kunstkøb kan trækkes fra i Skat til virksomheder.


Nye regler forbedrer virksomhedernes mulighed for at fratrække eller afskrive køb af kunst. Det gør det mere attraktivt for virksomheder at investere i god nutidskunst.

Køber man f.eks. et maleri til 100.000kr kan der årligt afskrives 25%

Hvis købesummen er 12.900kr eller mindre pr. værk kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, hvor kunstkøbet er købt.

Reglerne gælder for originale værker; dvs. malerier, skulpturer, grafik og fotografisk kunst samt installationer købt direkte af kunstneren.

Læs mere her: Kunst med skattefordele.

Message me